top of page

​領養工作

有關協會的動物

動物來源
​領養中心的動物來自哪裏?

456.png

​遺失的動物

123.png

被遺棄的動物

Picture 3.png
HKHerp logo (black version) (1).png
terry190120_nEO_IMG.jpg
IMG_1222.HEIC

​日常照顧

觀察和醫療

餵食

192.png

​被充公的走私動物

102.png

​被拯救的動物

收容

​常見問題:
受傷
健康不佳
食慾不佳

​不習慣與人類生活

​照顧與評估

healthy-icon-png.png

​健康改善

check-icon-png-74.png
New Project.png
check-icon-png-74.png

​漁護署批准供市民領養 

74649-200.png
check-icon-png-74.png

食慾改善

Screenshot 2020-02-10 at 9.34.50 PM.png
Screenshot 2020-02-10 at 9.35.16 PM.png
New Project (1).png

(領養所需的步驟)

​尋找合適領養者

學習飼養知識

check-icon-png-74.png
check-icon-png-74.png

​確保有足夠位置飼養及得到家人同意

check-icon-png-74.png

閱讀領養條款和條件

成為會員
填寫領養表格並提交

check-icon-png-74.png
FloweryHandsomeCuckoo-small.gif

​由本會確認並批核領養申請

Picture 166.png
4.png
Picture 17.png
13.png
UVA-UVB-Mercury-Vapor-Reptile-Lamp-Light
Picture 10.png
Picture 12.png3.png
9.png
Picture 1.png5.png

​準備所需飼養設備

check-icon-png-74.png

聯絡並預約時間前來本會領養中心辦理領養手續

check-icon-png-74.png

領養完成!

感謝你的耐心。為確保被領養的動物有一個的責任的主人、一個適合的飼養環境,領養者亦對動物有足夠的認識並已經通知家人有關領養事宜,本會的領養程序及手續比較長。但是為了動物的福祉,我們堅持在動物被領養前花時間了解領養者。

領養手續
bottom of page